KALENDARIUM - Rok 2006

Spis treści

Rok 2006

2006.12.19. Chełm, ul Lwowska 23, Galeria Atelier — Spotkanie przedświąteczne Chełmskiej Grupy Literackiej. W trakcie spotkania odbyło się głosowanie niejawne, po którym do Grupy przyjęte zostały trzy osoby, ubiegające się o członkostwo: Iwona Chudoba, Michalina Deniusz-Rosiak i Halina Graboś.

2006.12.17. ul. Hrubieszowska, Ośrodek Rekreacyjny — Członkowie LUBELSKIEJ 36 spotkali się z kadrą profesorską, przybyłą z Ukrainy. W spotkaniu zaprezentowane zostały m. in. wiersze poszczególnych poetów.

2006.12.13. Chełm, ul Krzywa 41/3, Wydawnictwo TAWA — Dziesiąte posiedzenie Rady Wydawniczej. Ustalanie szczegółów co do wydania Antologii.

2006.12.06. Chełm, ul. Lwowska 23, Galeria Atelier — Wieczór autorski z lubelską pisarką i reporterką — Izabellą Wlazłowską. Ukazuje się debiutancki tomik Marty Marudy — Młodość istnienia (Wydawnictwo TAWA).

2006.11.30. Chełm, ul Lubelska 8 — Odczyt Moniki Jesionczak na temat nagrody Nike za rok 2006, przyznanej D. Masłowskiej za powieść Paw królowej. Polemika wokół twórczości D. Masłowskiej.

2006.11.25. Krasnystaw, Dom Kultury — Część członków Grupy wzięła udział w Zadumkach poetyckich; w programie m. in. wykład A. Wójtowicza o prądach, motywach i ideach w literaturze najnowszej.

2006.11.22. Krasnystaw, ul Sobieskiego 3, Starostwo Powiatowe — Wieczór autorski Leszka Raka połączony z promocją jego debiutanckiego tomiku W kręgu światła (Wydawnictwo TAWA). W spotkaniu wzięli udział członkowie LUBELSKIEJ 36 i inni zaproszeni goście.

2006.11.17. Chełm, ul Krzywa 41/3, Wydawnictwo TAWA — Dziewiąte posiedzenie Rady Wydawniczej.

2006.11.15. Chełm, ul. Krzywa 41/3, Wydawnictwo TAWA — Ósme posiedzenie Rady Wydawniczej. Ostatnie przygotowania Antologii do druku.

2006.11.09. Chełm, ul. Lwowska 23, Galeria Atelier — Wieczór autorski z Leszkiem Rakiem, poetą emigracyjnym, mieszkającym na stałe w USA.

2006.11.08. Chełm, ul Krzywa 41/3, Wydawnictwo TAWA — Siódme posiedzenie Rady Wydawniczej. Redukcja utworów poetyckich poszczególnych uczestników antologii z 10 do 6.

2006.10.27. Świerszczów, Szkoła Podstawowa — Spotkanie A. Sanna z młodzieżą szkolną, na którym autor zaprezentował swą bajkę Przygody Szaraczka Filozaczka.

2006.10.26. Chełm, ul Lubelska 8, Restauracja „Soprano” — Na spotkaniu czwartkowym S. Stalbowski przybliżył Grupie nowe trendy w poezji polskiej.

2006.10.20. Guciów (pow. Zamojski) — M. Jesionczak, D. Makaruk, A Sann (jako jeden z trzech jurorów), S. Stalbowski — uczestniczą w rozstrzygnięciu Konkursu o Pazur Kycopirza.

2006.10.18. Chełm, ul Krzywa 41/3, Wydawnictwo TAWA — Grupa uczestniczyła w promocji książki Kresowianki. Krąg pisarek heroicznych.

2006.10.12. Chełm, ul Lubelska 8, Restauracja „Soprano” — Wykład dr D. Makaruk na temat prozy polskiej schyłku XX wieku. Michalina Deniusz-Rosiak złożyła Podanie z prośbą o przyjęcie jej do Chełmskiej Grupy Literackiej LUBELSKA 36.

2006.09.20. Chełm, ul Szpitalna, Liceum Ogólnokształcące nr 2 — Wieczór autorski Sławomira Oleksiejuka, połączony z prezentacją jego debiutanckiego tomiku poetyckiego — Apokryfy poezji (Wydawnictwo TAWA).W spotkaniu z autorem uczestniczyła młodzież licealna oraz członkowie LUBELSKIEJ 36.

2006.09.08. Zamość, Dom Kultury — Wieczór autorski A. Sanna. Autora wspierały — M. Jesionczak i D. Makaruk.

2006.09.08. Chełm, ul. Rejowiecka 76, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 — Udział Grupy w Ogólnopolskich  Spotkaniach Sienkiewiczowskich 2006, a w nich m. in. wystąpienie L. J. Okonia, który referował powiązania H. Sienkiewicza z Indianami Ameryki Północnej oraz wyłuszczał istotę legend chełmskich.

2006.09.07. Chełm, Restauracja „Gęsia szyja” — Uroczysta kolacja uczestników Ogólnopolskich Spotkań Sienkiewiczowskich z udziałem niektórych członków LUBELSKIEJ 36.

2006.09.07. — Ukazuje się ósmy numer EGERII, w którym swoje utwory zamieścili m. in. — M. Jesionczak, S. Koszewski, L. J. Okoń, T. Pyc, S.Stalbowski, W. Taurogiński, S. Wiśniewska.

2006.08. Krasnystaw — W międzynarodowych Warsztatach literackich wzięło udział sześciu członków Chełmskiej Grupy Literackiej LUBELSKA 36 — M. Jesionczak, S. Koszewski, L. J. Okoń, S. Stalbowski, W. Taurogiński, S. Wiśniewska; ponadto w warsztatach wzięli udział niektórzy członkowie Krasnostawskiej Grupy Literackiej A4 oraz goście-poeci z Ukrainy i Białorusi

2006.06.29. Chełm, ul Lubelska 27, Restauracja „Gęsia szyja” — Na czwartkowe spotkanie LUBELSKIEJ 36 przybyła po raz pierwszy Iwona Chudoba, która wkrótce, po złożeniu regulaminowego Podania, ubiegać się będzie o członkostwo w Grupie.

2006.06.18. Chełm, Pl. E. Łuczkowskiego — W związku z obchodami Dni Chełma zaprezentowane zostały w namiotowej Kawiarence Literackiej pozycje wydawnicze TAWY. Prezentowane były m. in. książki członków LUBELSKIEJ 36 — K. Kołtuna, S. Koszewskiego, A. Matuły, L.J. Okonia, T. Pyc, A. Sanna, S. Stalbowskiego, S. Wiśniewskiej.

2006.06.01. Chełm, ul Lubelska 8, Restauracja „Soprano” — Czwartkowe spotkanie LUBELSKIEJ 36 zaznaczone obecnością młodziutkiej kandydatki na członka Grupy — Michaliny Deniusz-Rosiak.

2006.05.27 - Chełm - w XVIII Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim "U progu Kresów" Teresa Pyc otrzymała wyróżnienie.

2006.05.24. Chełm, ul Lwowska 23, Galeria Atelier — Wieczór autorski z wrocławską poetką — Wandą Sieradzką, pod egidą LUBELSKIEJ 36.

2006.05.18. Chełm, ul Lubelska 8, Restauracja „Soprano” — Na tym spotkaniu LUBELSKIEJ 36 gościła Halina Graboś, która złożyła regulaminowe Podanie z prośbą o przyjęcie jej do grona członków Chełmskiej Grupy Literackiej.

2006.05.10. Lublin, Miejska Biblioteka Publiczna im H. Łopacińskiego —obchody setnej rocznicy urodzin J. Giedroycia połączone z Kiermaszem książek; bierze w nim udział ok. 10 autorów, w tym 5 osób z Chełmskiej Grupy Literackiej — S. Koszewski, L. J. Okoń, T. Pyc, A.Sann, S. Wiśniewska.

2006.05. — Ukazuje się siódmy numer EGERII. Prezentują w nim swoje utwory m. in. — E. Bryll, M. Jesionczak, S. Koszewski, D. Makaruk, L.J. Okoń, T. Pyc, L. Rak, A. Sann, S. Stalbowski, P. Śnieg, W. Taurogiński, S. Wiśniewska.

2006.04.20 - Janów Lubelski - Janowski Ośrodek Kultury - Teresa Pyc zajęła III miejsce w Konkursie Jednego wiersza.

2006.04.13. Chełm, ul Lwowska 23, Galeria Atelier — Spotkanie LUBELSKIEJ 36 w ramach Planu Rocznego — odczyt K. Mróz na temat kierunków współczesnej poezji. Polemika wokół twórczości poetyckiej w ogóle.

2006.03.31. Krasnystaw, Dom Kultury — Wieczór autorski A. Sanna i prezentacja Białego Kamyka.

2006.03.30. Chełm, ul. Lwowska 23, Galeria Atelier — Wieczór autorski A. Sanna połączony z promocją nowo wydanej powieści obyczajowej Biały kamyk (Wydawnictwo TAWA).

2006.03.25. — Arkadiusz Sann zostaje przyjęty do Związku Literatów Polskich.

2006.03.23. Chełm, ul Lwowska 23, Galeria Atelier — Na kolejnym spotkaniu LUBELSKIEJ 36 D. Makaruk przedstawiła uczestnikom spotkania Plan Roczny Grupy. Następnie zarządzone zostało głosowanie tajne, po którym Chełmską Grupę Literacką zasilili — Monika Jesionczak i Sławomir Oleksiejuk.

2006.03.16. Chełm, Restauracja „Kamena” — Wieczór autorski Stanisława Koszewskiego, połączony z prezentacją opublikowanego przez Wydawnictwo TAWA zbioru fraszek tegoż autora — Bez retuszu. Z Grupy odchodzą: J. Kostecka i D. Czaus.

2006.03.09. Chełm, ul Lubelska 8, Restauracja „Soprano” — Na czwartkowym spotkaniu Grupy zaprezentowana została nowa kandydatka na członka LUBELSKIEJ 36 — Monika Jesionczak. Tradycyjnie już poetka zaprezentowała wszystkim uczestnikom spotkania swoje utwory poetyckie. 

2006.03.06. Chełm, ul. Krzywa 41/3, Wydawnictwo TAWA,  — Szóste posiedzenie Rady Wydawniczej Antologii poetyckiej LUBELSKIEJ 36. D.Makaruk, L, J. Okoń i S. Stalbowski opracowali wspólnie roczny Plan Chełmskiej Grupy Literackiej.

2006.02.23. Chełm, ul Lwowska 23, Galeria Atelier — Wieczór autorski Teresy Pyc, połączony z promocją jej debiutanckiego tomiku poetyckiego Nie jestem już pszczołą, wydanego nakładem Wydawnictwa TAWA.

2006.02.15. Chełm, ul. Lubelska 8, Restauracja „Soprano” — Spotkanie członków LUBELSKIEJ 36 z ks. Krzysztofem Kontkiem, polskim misjonarzem, przybyłym niedawno z Papui-Nowej Gwinei.

2006.01. — Ukazuje się szósty numer EGERII, w którym publikują m. in. — S. Koszewski, D. Makaruk, K. Mróz, L. J. Okoń, A. Sann, S. Stalbowski, W. Taurogiński, S. Wiśniewska.