KALENDARIUM - Rok 2007

Spis treści

 Rok 2007

2007.12.20. Chełm, Restauracja „Relaks” — Promocja debiutanckiego tomiku poetyckiego Iwony Chudoby Okrętem marzeń. Po promocji odbyło się Spotkanie Przedświąteczne Grupy, na którym W. Taurogiński wręczył każdemu uroczyście nową antologię poetycką LUBELSKIEJ 36 — Mieć czy być, zapoczątkowaną konkursem o takim samym tytule (patrz: 2007. 06. 28.). Sponsorem antologii był „Skok Chmielewskiego”.

2007.12.14. Chełm, Zespół Szkół Zawodowych im. Kazimierza Jaworskiego — obchody 80-lecia urodzin i 65-lecia pracy twórczej L. J. Okonia z udziałem licznych gości.  Z tej okazji widowisko z udziałem młodzieży szkolnej.

2007.11.28. — Publikacja erotyków członków LUBELSKIEJ 36 na łamach „Tygodnika Chełmskiego”.

2007.11.17 - II LO w Chełmie - Teresa Pyc pracowała w jury konkursu recytatorskiego IX Powiatowego Przeglądu Pieśni i Poezji Religijnej i Patriotycznej.

2007.11.16. - Lublin, Biblioteka im. H. Łopacińskiego, I Lubelskie Targi Książki z udziałem Wydawnictwa TAWA, które prezentowało książki i tomiki poetyckie autorów Chełmskiej Grupy Literackiej LUBELSKA 36.

2007.11.15. Chełm, Kawiarnia „Chicago Cafe” — Szeregi LUBELSKIEJ 36 zasila Robert Gałan. Przegłosowane zostają poprawki do Regulaminu Grupy. W głosowaniu tajnym na zastępcę prezesa wybrany zostaje Piotr Śnieg.

2007.10.27. Kamień, Świetlica – Promocja tomiku poetyckiego pióra Haliny Graboś – Strony życia. Poetce asystowali członkowie „Lubelskiej 36”, licznie przybyli na to spotkanie.

2007.10.24 - Restauracja "Kolorowa" w Chełmie promocja tomiku Teresy Pyc Otwierane wierszem.

2007.09.28. Chełm, Kawiarenka „Zacisze” — Wieczór autorski Krystyn Igras z okazji wydania jej debiutanckiego tomiku poetyckiego Żyć znaczy kochać.

2007.09.20. — D. Sułkowski rezygnuje z funkcji wiceprezesa CGL LUBELSKA 36.

2007.07.06. — Ukazuje się dziewiąty numer EGERII. W numerze tym zamieszczają swoje utwory m. in. I. Chudoba, M. Deniusz-Rosiak, S. Koszewski, M. Koza, K. Mróz, L. J. Okoń, A. Sann.

2007.06.28. Natalin — Piknik zorganizowany przez członków Grupy, na którym ogłoszone zostały wyniki Konkursu Na Jeden Wiersz o tematyce „Mieć czy być”. Jury nagrodę prezesa „Lubelskiej 36” przyznało Halinie Graboś za wiersz ***Nie mam.

2007.06.14. — Pierwsze spotkanie Grupy w nowej siedzibie — nowopowstałym lokalu „Chicago Club”.

2007.06.13. Chełm, Zespół Szkół Podstawowych i Gimnazjów nr 8 — Z młodzieżą szkolną spotkali się członkowie LUBELSKIEJ 36 — M. Deniusz Rosiak, S. Koszewski, A Matuła, L. J. Okoń, S. Oleksiejuk, T. Pyc, A. Sann, S. Wiśniewska.

2007.06.04 - Poznań - Księgarnia Świętego Wojciecha - Bliżej Nieskończonego. Człowiek i Krzyż. Wiersz Gdyby... - Teresy Pyc uhonorowany drukiem, wśród wierszy konkursowych II Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego i Eseistycznego.

2007.05.30. — Z Grupy została usunięta w trybie natychmiastowym M. Maruda w związku z popełnionym przez nią plagiatem.

2007.05.26 -Chełm - w XIX Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim "U progu Kresów" Teresa Pyc otrzymała III nagrodę.

2007.05.24. Chełm, Wydawnictwo TAWA — Wybory nowego Zarządu CGL LUBELSKA 36 — D. Makaruk —prezes Grupy, D. Sułkowski — zastępca prezesa, S. Koszewski — skarbnik. Powołana została również Komisja Kwalifikacyjna, w skład której weszli: H. Graboś, M. Jesionczak, L.J. Okoń, S. Stalbowski, W. Taurogiński.  

2007.04.30. Lublin, Biblioteka im. H. Łopacińskiego — Wieczór autorski Longina Jana Okonia z udziałem m. in. Członków Chełmskiej Grupy Literackiej — S. Koszewskiego, S. Oleksiejuka, A. Sanna, W. Taurogińskiego, S. Wiśniewskiej.

2007.04.26. — Chełm, Restauracja „Kamena” — Promocja Antologii Poetyckiej Chełmskiej Grupy Literackiej LUBELSKA 36 z udziałem 130 gości. W programie imprezy koncert muzyczno recytatorski i m. in. przemówienie prezes oddziału lubelskiego Związku Literatów Polskich, Urszuli Gierszon, która wręczyła później członkom Grupy legitymacje członkowskie. Arkadiusz Sann przekazał oficjalnie kierownictwo Grupy na ręce Danuty Makaruk.

2007.04.24. — Ukazuje się Antologia Poetycka Chełmskiej Grupy Literackiej LUBELSKA 36.

2007.03.15. Chełm, ul. Lubelska 8, Restauracja „Soprano” — Walne zebranie CGL LUBELSKA 36, na którym powołana została pięcioosobowa Komisja Kwalifikacyjna; wybór odbył się przez głosowanie. Do Grupy przyjęci zostali: Krystyna Igras, Dariusz Sułkowski i Jerzy Tuszewski. Sporządzony został również Aneks do Regulaminu Grupy.

2007.03.14 - Lublin - Wojewódzki Ośrodek Kultury - w III Wojewódzkim Konkursie Literackim Człowiek - na przełomie wieków - Wędrówki - Teresa Pyc otrzymała nagrodę za wiersz Wędrówka Pegaza, który został opublikowany w tomiku pokonkursowym marzenia przeplatane prozą.

2007.02.16. Chełm, ul. Lwowska 23, Galeria Atelier — Wspólny wieczór autorski Marty Marudy i Sławomira Oleksiejuka, promujący ich debiutanckie tomiki poetyckie — Młodość istnienia (M. M.) i Apokryfy poezji (S. O.)

2007.01.30. Krasnystaw, Biblioteka Powiatowa — Promocja XVI Almanachu poezji religijnej A Duch wieje, kędy chce z udziałem poetów, którzy zamieścili swe utwory poetyckie w Almanachu — Jan Arczewski, Halina Graboś, Krystyna Igras, Dariusz Sułkowski, Stanisława Wiśniewska.