V edycja - 2011

Wyniki V Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego
im. Wacława Iwaniuka

 

Protokół podsumowania

V Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Wacława Iwaniuka

sporządzony w Chełmie 16 września 2011 roku

 

Jury w składzie:

  1. Robert Gałan          – prezes Chełmskiej Grupy Literackiej „Lubelska 36”
  2. Danuta Makaruk      – prezes Stowarzyszenia Kulturalno-edukacyjnego „na chełmskiej”, członek redakcji Pisma Literacko-Artystycznego „Egeria”
  3. Andrzej Misiura      – poeta, dziennikarz, redaktor naczelny  Czasopisma Artystycznego  „Nestor”

 

stwierdza, co następuje:

- na Konkurs nadesłano 38 zestawów wierszy, z czego wymogi formalne spełniły 33 zestawy;

- Jury, po zapoznaniu się z propozycjami tomików poetyckich, nominowało do nagrody 11 autorów o następujących pseudonimach (w układzie alfabetycznym):

  • Burza
  • Jasiek Szalej
  • LELUJA
  • mała szansa
  • Miętowa
  • PŁOMYKÓWKA
  • SAGITTARIUS

- ostatecznie nagrodę główną w postaci druku wyboru wierszy pt. 80. Urodziny Marilyn Monroe otrzymuje Czesław Markiewicz z Zielonej Góry – godło: Miętowa;

- Laureat otrzymuje pamiątkowy medal oraz 100 sztuk autorskich egzemplarzy tomiku pt. 80. Urodziny Marilyn Monroe;

- wszyscy autorzy, biorący udział w konkursie, otrzymują pamiątkowe dyplomy i publikacje Chełmskiego Wydawnictwa TAWA.

Uzasadnienie: 

Osią wiążącą utwory nadesłane w zestawie pt. 80. Urodziny Marilyn Monroe są kobiety. Nie są to jednak postacie sentymentalne, wiotkie i niewinne. Poeta obnaża prawdę o ich skomplikowanej i niejednorodnej naturze, marzeniach i oczekiwaniach, relacjach z mężczyznami, stosunkiem do samych siebie. Zaskakuje spostrzeżeniami z prozaicznej codzienności, które równoważy demaskowaniem drapieżnych, a nawet obscenicznych zachowań „żon bliźniego”. W jego poezji kobieta jest matką, żoną, kochanką, babką i córką jednocześnie. Jest jednocześnie święta i grzeszna, pokorna i nieugięta, oddana i niewierna. Aby wyrazić istotę jej osobowości poeta sprawnie posługuje się językiem, sięgając po ciekawe i zaskakujące metafory. Całość jest dowodem poetyckiej dojrzałości i umiejętności wyrażania ekspresji „za pośrednictwem słów artystycznie powiązanych”.